Kostel sv. Prokopa v Javorech

„zachráněný kostel“

Historie kostela

Vysoko nad údolím Labe, na jednom z kopců Českého středohoří, stojí uprostřed obce Javory malý kostel zasvěcený sv. Prokopovi. Vznikl přestavbou původní kamenné kaple, vybudované z prostředků místních farníků roku 1748–1749. V roce 1772 přistavěli Javorští ke kapli sakristii a dřevěnou věž, jenž byla opatřena hodinami a dvěma zvony. V letech 1772–1816 došlo k definitivní přestavbě kaple na kostel, který nese znaky venkovského pozdního baroka.

Po vyhnání německy mluvícího obyvatelstva, po roce 1945, začal kostel vinou zanedbané údržby nezadržitelně chátrat. Mše svaté (naposledy byl obhospodařován z farnosti Jílové P. Kabátem) musely být ukončeny kvůli nebezpečí zřícení střešní konstrukce. Vinou nefunkční střechy byla natolik zničená, že se nejen propadal strop v lodi, ale vážně se začala naklánět také věžička se zvonem. Nepomohlo ani provizorní podepření uhnilých trámů v lodi kostela. V poslední chvíli byly zachráněny varhany, na které klesl strop a rozdrtil nejdelší pedálové píšťaly. Byly provizorně přeneseny do kostela v Bělé. Inventář byl zčásti převezen do Nebočad a na faru do Podmokel. Zbývající část vybavení se přenechala Památkové péči Most, která pro ni měla uplatnění v nově restaurovaném kostele.
Po roce 1989 se podařilo skupině mladých lidí přispět k záchraně památky odsouzené k zániku. Díky dřevěné konstrukci, kterou v interiéru kostela postavili, podepřeli stropní trámy. Kostel tak mohl přečkat do doby své záchrany.

Obnova kostela

V roce 2012 došlo k uzavření dohody o výpůjčce mezi Obcí Malšovice a Farností Javory. Následně realizovala obec Malšovice projekt „Oživení kostela sv. Prokopa“, jehož předmětem byla obnova fasády, osazení oken a dveří, oprava střechy a tesařských konstrukcí na sakristii, likvidace dřevomorky, vysprávka zdiva a některých dřevěných prvků a nakonec také kompletní obnova interiéru. Dále obec investovala do dešťové kanalizace, venkovních úprav a schodiště včetně kovaného zábradlí do sakristie.
Od roku 2007 se na svátek sv. Prokopa do Javor každoročně koná pouť.

Malšovice-Javory

GPS: 50.7299053N, 14.1336689E

Text: Rudolf Sticha, Martin Davídek, Vilém Vavřička  |  Fotografie: Jan Chudoba (JCh), Vilém Vavřička (VV) )


© Římskokatolická farnost Děčín IV – Podmokly, 2024
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!