Kaple Andělů strážných v Děčíně – Prostředním Žlebu

„obecní kaple nad labským údolím“

Historie kaple

Podněty ke stavbě kostelů či kaplí bývají často zcela pragmatické. Z Prostředního Žlebu, rozkládajícího se na levém břehu Labe, je to k nejbližším kostelům v Dolním Žlebu a do Podmokel zhruba hodinu cesty. Potřeba mít nablízku vlastní kapli vedla v roce 1903 místní občany k založení spolku pro stavbu kaple. Finanční prostředky byly shromažďovány formou sbírek a darů. Rovněž stavební práce se uskutečňovaly za aktivní účasti místních lidí, a tak mohla být kaple 16. června 1907 slavnostně vysvěcena. Stojí na nejvyšším místě obecní silnice a pojme okolo 30 lidí.
Zasvěcení kaple Andělu strážnému či Andělům strážným souvisí s událostí, která se v obci odehrála 6. září 1905. Nešťastnou náhodou tehdy vypadla z okna domu sotva dvouletá Anna Duschková z rodiny kormidelníka Franze Duschka. Dívce se po pádu naštěstí moc nestalo. Na památku této události určil výbor pro postavení kaple jako jejího patrona Anděla strážného. Slavnost se konala každoročně 8. září na svátek Narození Panny Marie. Záznamy spolku pro postavení kaple byly vedeny až do roku 1944 a dokládají trvalou péči místních lidí o tuto secesní stavbu. Uvnitř se nacházela socha Anděla strážného, která se po roce 1945 ztratila spolu s oltářem a dalšími bohoslužebnými předměty. Z předválečného inventáře se kromě lavic dochoval už jen obraz dítěte stojícího nad propastí, které chrání anděl.
Po druhé světové válce a nuceném odchodu německého obyvatelstva žlebská kaple stejně jako mnoho jiných podobných staveb pustla a chátrala. Po roce 1960 přešla stavba v souvislosti s připojením Prostředního Žlebu k Děčínu do majetku města.

Obnova kaple

Obnovit poutní tradici na svátek Andělů strážných se podařilo až po roce 1989. Zásluhou podmokelského faráře Františka Jiráska byla kaple po roce 1989 nově zastřešena a opatřena novými okny a okapy. Od té doby zažívá lepší časy. V roce 2009 vzniklo Občanské sdružení pro obnovu kaple Andělů strážných v Prostředním Žlebu, které si v dalším roce kapli pronajalo, aby se o ni staralo. Díky finanční podpoře Českoněmeckého fondu budoucnosti se podařilo opravit fasádu, dveře, okna i interiér kaple. Obnovenou památku v roce 2020 sdružení předalo zpět městu Děčínu.

Žlebská ulice

Děčín – Prostřední Žleb

GPS: 50.8057011N, 14.2283964E

Text: Karel Stein, Vilém Vavřička  |  Fotografie: Vilém Vavřička (VV)

© Římskokatolická farnost Děčín IV – Podmokly, 2024
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!