Kaple Jména Panny Marie ve Sněžníku

„kaple na úpatí stolové hory“

Historie kaple

Podle pamětní knihy obce Sněžníku se o postavení zasloužil hrabě František Thun (1847–1916), a to z vděčnosti za zachránění svého jediného dítěte, dcerky Anny Marie (1903–1943). Pamětní kniha uvádí, že komtesa si jednoho dne vyjela se svou chůvou na vycházku kočárem po maxičské okresní silnici, když tu se koně znenadání splašili. Vyrazili kupředu jako šílení a táhli za sebou kočár s oběma vyděšenými pasažéry. Duchapřítomné chůvě se ještě podařilo zavčasu i s Aničkou vyskočit z kočáru. Z vděčnosti za záchranu dcery pak nechali její rodiče postavit kapli. O donátorech stavby si lze dodnes přečíst nápis nad presbyteriem: „Vystavěl František hrabě z Thun-Hohensteinu a Ernestina hraběnka z Thun-Hohensteinu v roce 1910 (Erbaut von Franz Grafen von Thun-Hohenstein und Ernestine Gräfin von Thun-Hohenstein im Jahre 1910)“. Návrhy kaple, včetně jejího vybavení, vypracovala pro thunovskou kancelář v letech 1909–1910 podmokelská stavební firma A. Putz & W. Weber. Secesní stavba zaujme především rustikálním zdivem provedeným z různě velikých neomítaných hrubě tesaných pískovcových kvádrů. Po ukončení stavby v roce 1910 byl do věžičky kaple zavěšen zvon, kterým se předtím vyzvánělo ze staré školy č. p. 86. Vysvěcení kaple, označované také jako kostelík, proběhlo 23. dubna 1911. Slavnosti se zúčastnil i hrabě Thun, který přijel na Sněžník automobilem. Hlavní projev přednesl starosta obce Sommer, následoval kulturní program a lidová veselice. První světová válka, která brzy následovala, si kromě nesčetných lidských obětí vybrala svoji daň i mezi zvony. Šedesátipětikilový zvon sněžnické kaple musel být v říjnu 1917 sejmut a zrekvírován pro válečné účely. Obec za něj obdržela 260 Kč. Po válce, v prosinci 1919, daroval bratr fundátora kaple kníže Jaroslav Thun-Hohenstein (1864–1929) kapličce nový litinový zvon.

V průběhu času přešlo vlastnictví kaple na město Jílové. Na počátku 90. let 20. století ji pronajalo podnikateli, který městu předložil poměrně velkorysý plán na financování přestavby na uměleckou galerii. Provedl částečnou demontáž oltáře, úplnou demontáž lavic a dalšího zařízení, odkrytí podlahy a stěn. Aby někdo nezcizil 25 cm vysoký oválný bronzový erb Thun-Hohensteinů, umístěný nad vstupem do kaple, byl po postavení lešení sejmut. Když bylo lešení z nedotčené fasády po delší době odstraněno, zmizel nájemce i se „zachráněným“ erbem. Podnikatelské aktivity ho zavedly do zahraničí. Do České republiky se v podstatě už nevrátil a věnoval se nadále podnikání. Tím ustaly i započaté stavební práce a kaple na řadu let osiřela.

Obnova kaple

Současným nájemcem kaple se stalo občanské sdružení „Přátelé Děčínského Sněžníku“, ustanovené v roce 2009. Zatím se mu v roce 2012 podařilo položit novou podlahu a chystá opravu střechy. Podkladem renovace kaple je dokumentace uložená na Městském úřadě v Jílovém.

Po mnoha desetiletích se v sobotu 19. července 2008 konala v kapli bohoslužba slova. Od té doby se bohoslužby spojené s procesím k sousední kapli svaté Trojice opakují v tomto termínu každoročně.

č. p. 127

Jílové-Sněžník

GPS: 50.7855539N, 14.0874447E

Text: Karel Stein  |  Vyobrazení a fotografie: Státní oblastní archiv Litoměřice, pobočka Děčín (SOA), archiv Římskokatolické farnosti Děčín IV – Podmokly (ŘKF), Vilém Vavřička (VV)

© Římskokatolická farnost Děčín IV – Podmokly, 2024
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!