Kostel sv. Františka Xaverského v Děčíně-Bělé

„kostel pod skalami“

Historie kostela

Obec Bělá patřila původně k farnosti v Rozbělesích. Na místě bělského kostela stávala vesnická kaple. Když se Bělá rozrostla, byl v letech 1787–1788 z prostředků tzv. náboženského fondu postaven dnešní kostel. Samostatnou farností se Bělá stala až roku 1852. Projektantem kostela byl děčínský stavitel v thunovským službách Jan Václav [Johann Wentzl] Kosch (1718–1798), mimo jiné stavitel kostela v Rozbělesích. Bělský kostel je jednolodní, pozdně barokního tvarosloví, s hranolovou věží nad západním průčelím. Vnitřní vybavení je převážně barokní, většinou z 18. století. Na louce pod kostelem stojí bývalá fara z roku 1789 s mansardovou střechou.
Po vysídlení německého obyvatelstva spolu s posledním bělským farářem Ernstem Johnem, který zde mohl sloužit až do roku 1946, byla farnost spravována z Podmokel a bohoslužby se konaly čím dál tím méně. Nakonec se v Bělé přestalo sloužit docela. V letech 1960–1961 sice kostel dostal novou střešní krytinu a byla opravena věž, ale v letech následujících byl využíván jen jako skladiště pro inventář jiných kostelů a postupně chátral. Okenní vitraje byly vytlučeny, střechou začalo zatékat. Prosakující voda poškodila klenbu a strop kostelní lodi.

Obnova kostela

Pravidelné údržby se kostel dočkal až po roce 1989. Od roku 2000 postupně proběhlo několik zásadních oprav: obnova střechy a věže (2000–2004), nová elektroinstalace (2008), nové okapy a svody sakristie (2010), oprava schodiště do sakristie včetně zábradlí (2011), částečná rekonstrukce padajícího stropu (2013–2014), automatické odbíjení času (2014), repase dveří do sakristie (2020) a další dílčí opravy. V letech 2017–2020 se podařilo zrestaurovat všechna barevná kostelní okna.
Od roku 2005 se v kostele konají příležitostné kulturní akce: mimo jiné zpěvy ve stylu Taizé, pořad věnovaný barokním kázáním, výstavy obrazů studentů děčínského gymnázia, vánoční koncerty, koncerty pěveckých sborů z Děčína, Pirny atd., od roku 2010 se kostel otevírá při Noci kostelů. V roce 2012 zde vietnamská komunita ze severních Čech slavila mši svatou.
Tradiční mše svaté se v Bělé konají jednou ročně, a to v sobotu, která je nejblíže svátku sv. Františka Xaverského, tj. 3. prosince.

Oprava fasády v roce 2021

Díky štědrým darům mnoha osob z Čech a Německa, mezi nimi patří poděkování zejména panu Valdemaru Grešíkovi a Českoněmeckému fondu budoucnosti, proběhne v roce 2021 náročná obnova fasády kostela. Na ni by mohla navázat potřebná oprava sochařské výzdoby nebo vstupních dveří. Kostel čekají také opravy interiéru. Budeme proto vděčni za jakékoliv další finanční příspěvky.
Přijímání darů na opravu kostela i opravy samotné zajišťuje Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost po dohodě s farností Bělá, spravovanou excurrendo z Děčína-Podmokel, a ve spolupráci s litoměřickým biskupstvím. Číslo účtu, kterým lze přispět na opravu kostela i sebemenší částkou, je: 315358293/0300, do zprávy pro příjemce uveďte: „příspěvek na kostel v Bělé“.

Družstevní ulice

Děčín-Bělá

GPS: 50.7899653N, 14.1677056E

Číslo účtu, kterým lze přispět na opravu kostela i sebemenší částkou:

315358293/0300

do zprávy pro příjemce uveďte:

„příspěvek na kostel v Bělé“

Text: Karel Stein  |  Fotografie: Jiří Hovorka (JH), Karel Stein (KS), Vilém Vavřička (VV)

© Římskokatolická farnost Děčín IV – Podmokly, 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!