Kostel sv. Františka Xaverského v Děčíně-Bělé

„kostel pod skalami“

Historie kostela

Obec Bělá patřila původně k farnosti v Rozbělesích. Na místě bělského kostela stávala vesnická kaple. Když se Bělá rozrostla, byl v letech 1787–1788 z prostředků tzv. náboženského fondu postaven dnešní kostel. Samostatnou farností se Bělá stala až roku 1852. Projektantem kostela byl děčínský stavitel v thunovským službách Jan Václav [Johann Wentzl] Kosch (1718–1798), mimo jiné stavitel kostela v Rozbělesích. Bělský kostel je jednolodní, pozdně barokního tvarosloví, s hranolovou věží nad západním průčelím. Vnitřní vybavení je převážně barokní, většinou z 18. století. Na louce pod kostelem stojí bývalá fara z roku 1789 s mansardovou střechou.
Po vysídlení německého obyvatelstva spolu s posledním bělským farářem Ernstem Johnem, který zde mohl sloužit až do roku 1946, byla farnost spravována z Podmokel a bohoslužby se konaly čím dál tím méně. Nakonec se v Bělé přestalo sloužit docela. V letech 1960–1961 sice kostel dostal novou střešní krytinu a byla opravena věž, ale v letech následujících byl využíván jen jako skladiště pro inventář jiných kostelů a postupně chátral. Okenní vitraje byly vytlučeny, střechou začalo zatékat. Prosakující voda poškodila klenbu a strop kostelní lodi.

Obnova kostela

Pravidelné údržby se kostel dočkal až po roce 1989. Od roku 2000 postupně proběhlo několik zásadních oprav: obnova střechy a věže (2000–2004), nová elektroinstalace (2008), nové okapy a svody sakristie (2010), oprava schodiště do sakristie včetně zábradlí (2011), částečná rekonstrukce padajícího stropu (2013–2014), automatické odbíjení času (2014), repase dveří do sakristie (2020) a další dílčí opravy. V letech 2017–2020 se podařilo zrestaurovat všechna barevná kostelní okna.
Od roku 2005 se v kostele konají příležitostné kulturní akce: mimo jiné zpěvy ve stylu Taizé, pořad věnovaný barokním kázáním, výstavy obrazů studentů děčínského gymnázia, vánoční koncerty, koncerty pěveckých sborů z Děčína, Pirny atd., od roku 2010 se kostel otevírá při Noci kostelů. V roce 2012 zde vietnamská komunita ze severních Čech slavila mši svatou.
Tradiční mše svaté se v Bělé konají jednou ročně, a to v sobotu (či neděli), která je nejblíže svátku sv. Františka Xaverského, tj. 3. prosince.

Oprava fasády v roce 2021 a dveří v roce 2023

Díky štědrým darům mnoha osob z Čech a Německa, mezi nimi patří poděkování zejména panu Valdemaru Grešíkovi a Českoněmeckému fondu budoucnosti, proběhla v roce 2021 náročná obnova fasády kostela. Na ni o dva roky později navázala oprava obou vstupních dveří.
Potřebná ale stále zůstává oprava interiéru a restaurování sochařské výzdoby. Budeme proto vděčni za jakékoliv další finanční příspěvky.
Přijímání darů na opravu kostela i opravy samotné zajišťuje Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost po dohodě s farností Bělá, spravovanou excurrendo z Děčína-Podmokel, a ve spolupráci s litoměřickým biskupstvím. Číslo účtu, kterým lze přispět na opravu kostela i sebemenší částkou, je: 315358293/0300, do zprávy pro příjemce uveďte: „příspěvek na kostel v Bělé“.

Družstevní ulice

Děčín-Bělá

GPS: 50.7899653N, 14.1677056E

Číslo účtu, kterým lze přispět na opravu kostela i sebemenší částkou:

315358293/0300

do zprávy pro příjemce uveďte:

„příspěvek na kostel v Bělé“

Text: Karel Stein  |  Fotografie: Jiří Hovorka (JH), Karel Stein (KS), Vilém Vavřička (VV)

© Římskokatolická farnost Děčín IV – Podmokly, 2024
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!