Římskokatolická farnost Děčín IV – Podmokly

&  Římskokatolická farnost Jílové


Pořad bohoslužeb

Podmokly

neděle  9:00 a 17:30

pondělí  7:30
úterý  17:30
středa  7:30
čtvrtek  17:30
pátek  17:30
sobota  17:30  (listopad–duben)

Bynov

sobota  17:30  (květen–říjen)  s nedělní platností

Jílové

neděle  11:00

Bohoslužba za okupovanou Ukrajinu a všechny oběti válek 

Богослужіння за окуповану Україну та всіх жертв воїн

pátek П'ятниця 23. 2. 2024 

17:30kostel sv. Františka z Assisi храм св. Франциска Ассізького Husovo náměstí, Děčín-Podmokly

Pietní setkání

Духовна зустріч

18:15před kostelem перед церквою

Tříkrálová sbírka 2024

Naše letošní sbírka se skvělými tříkrálovými koledníky přinesla tři naplněné pokladničky. Děčínští koledníčci vykoledovali 12 651 Kč, podmokelské skupinky 3 105 a 13 424 Kč. Na domácí hospicovou péči při Domu sv. Máří Magdaleny v České Kamenici, kterou obhospodařuje Charita Česká Kamenice, může zamířit celkem 29 180 korun. Všem dárcům patří veliký dík! Ti, kteří přispět nestihli, tak mohou učinit kdykoli po celý rok na: www.trikralovasbirka.cz.

Život farnosti

Dětské mše svaté

Konají se každou 1. neděli v měsíci od 9:00 hodin v kostele sv. Františka z Assisi v Podmoklech. Mši svaté předchází společná příprava na faře i jinde. Více informací o nejbližším setání najdete zde

Setkání seniorů

Bývá pravidelně 2. úterý v měsíci od 15:30 hodin. Modlíme se a povídáme si při kávě a čaji. V současné době se však koná v omezeném režimu. V kostele se modlíme růženec.

Schönstattské maminky

Setkání bývají jednou za 14 dní.

240 let vysvěcení kostela sv. Václava v Rozbělesích

Kulaté výročí nejvýznamnějšího chrámu na levém břehu Labe, od Povrlů až ke státní hranici, připomněla poutní mše svatá v kostele sv. Václava a Blažeje v Děčíně I na svátek sv. Václava 28. 9. 2023. Současný stav interiéru rozběleského kostela a aktuální stavební práce na obnově památky neumožňují konání pouti in situ... Více o historii kostela a jeho obnově >>

Slavnost 160 let posvěcení kostela sv. Františka z Assisi v Podmoklech

Díky nově objeveným informacím v historických pramenech se slavnost uskutečnila poprvé po téměř 80 letech právě v den posvěcení, ve středu 3. 11. 2021. Při této příležitosti se po více než půl století do kostela vrátil původní oltářní obraz z roku 1864. P. František navíc oslavil své životní jubileum...

P. František – 45 let kněžství

O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jsme si připomněli 45. výročí kněžství P. Františka. Farníci jubilantovi nadělili nový ornát, který doplní kolekci liturgických rouch v kostele sv. Františka z Assisi. „Mnoho Božích milostí, P. Františku!“

Obnova
parku U Sv. Františka z Assisi
na Husově náměstí v Podmoklech

Nevelký park uprostřed města je již více než dva roky zanedbaný. V rámci tzv. „Revitalizace Podmokel“ se měl změnit v zadlažděné prostranství se vzrostlými stromy. Vzhledem k mnoha okolnostem se realizace tohoto záměru neuskuteční. Park bude obnoven do podoby inspirované jeho původním stavem.

© Římskokatolická farnost Děčín IV – Podmokly, 2023
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!