Římskokatolická farnost Děčín IV – Podmokly

&  Římskokatolická farnost Jílové

Aktuálně

V souladu s epidemiologickými opatřeními kvůli šíření čínského viru se od 22. 11. 2021 mše svaté konají bez omezení počtu osob za splnění následujících pravidel: 1. ochrana dýchacích cest (respirátor nebo nanorouška), 2. dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru, 3. rozestupy 1,5 metru (s výjimkou členů domácnosti). Při vstupu na bohoslužby není třeba prokazovat se dokladem o očkování, resp. potvrzením o prodělání nemoci.

Přímé přenosy mší svatých můžete i nadále sledovat na:

V zimním období ve všední dny a soboty se mše svaté konají v obvyklé časy v kapli na faře v Podmoklech.


Pořad bohoslužeb

Podmokly

neděle  9:00 a 17:30

pondělí  7:30
úterý  17:30
středa  7:30
čtvrtek  17:30
pátek  17:30
sobota  17:30  (listopad–duben)

Bynov

sobota  17:30  (květen–říjen)  s nedělní platností

Jílové

neděle  11:00

Slavnost 160 let posvěcení kostela sv. Františka z Assisi v Podmoklech

Díky nově objeveným informacím v historických pramenech se slavnost uskutečnila poprvé po téměř 80 letech právě v den posvěcení, ve středu 3. 11. 2021. Při této příležitosti se po více než půl století do kostela vrátil původní oltářní obraz z roku 1864. P. František navíc oslavil své životní jubileum...

P. František – 45 let kněžství

O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jsme si připomněli 45. výročí kněžství P. Františka. Farníci jubilantovi nadělili nový ornát, který doplní kolekci liturgických rouch v kostele sv. Františka z Assisi. „Mnoho Božích milostí, P. Františku!“

Život farnosti

Dětské mše svaté

Konají se každou 1. neděli v měsíci od 9:00 hodin v kostele sv. Františka z Assisi v Podmoklech. Mši svaté předchází společná příprava na faře i jinde. Více informací o nejbližším setání najdete zde

Setkání seniorů

Bývá pravidelně 2. úterý v měsíci od 15:30 hodin. Modlíme se a povídáme si při kávě a čaji. V současné době se však koná v omezeném režimu. V kostele se modlíme růženec.

Schönstattské maminky

Setkání bývají jednou za 14 dní. V době nouzového stavu se nekonají.

Tříkrálová sbírka 2022

Také letos k nám putují Tři králové, aby přinesli radost a Boží požehnání. Otevřít tříkrálovým koledníkům a přispět na pomoc lidem v nouzi můžete na: www.trikralovasbirka.cz

Obnova
Parku u sv. Františka z Assisi
na Husově náměstí v Podmoklech

Nevelký park uprostřed města je již více než dva roky zanedbaný. V rámci tzv. „Revitalizace Podmokel“ se měl změnit v zadlažděné prostranství se vzrostlými stromy. Vzhledem k mnoha okolnostem se realizace tohoto záměru neuskuteční. Park bude obnoven do podoby inspirované jeho původním stavem.

© Římskokatolická farnost Děčín IV – Podmokly, 2021
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!