Římskokatolická farnost Děčín IV – Podmokly

&  Římskokatolická farnost Jílové


Pořad bohoslužeb

Podmokly

neděle  9:00 a 17:30

pondělí  7:30
úterý  17:30
středa  7:30
čtvrtek  17:30
pátek  17:30
sobota  17:30  (listopad–duben)

Bynov

sobota  17:30  (květen–říjen)  s nedělní platností

Jílové

neděle  11:00

Nepotřebné věci potřebným

Sbírková činnost Diakonie Broumov – sbírky použitého ošacení

Vytříděný textil diakonie rozesílá jako materiální pomoc lidem v České republice, východní Evropě a v zemích třetího světa, zejména v Africe.

Co můžete darovat:
Veškeré oděvy
Dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími zipy
Obuv (nepoškozená, zavázaná v plastové tašce)
Kabelky, batohy (pouze nepoškozené s funkčním zipem)
Lůžkoviny, prostěradla
Ručníky, utěrky (čisté, lze i mírně poškozené)
Přikrývky, polštáře a deky (pouze péřové)
Záclony, závěsy (nepoškozené)
Látky (minimálně 1 m čtvereční – nikoli odřezky a zbytky látek)
Menší elektrospotřebiče (mohou být i nefunkční)
Knihy (ideálně dětské, ale i pro dospělé čtenáře)

Co nelze přijmout:
Znečištěný a vlhký textil (nelze poskytnout potřebným)
Ledničky, televize, počítače (z ekologických důvodů)
Nábytek (kvůli nedostatku skladovacích prostor)
Jízdní kola, kočárky, nádobí, skleničky, porcelán (transportem se znehodnotí)
Matrace, koberce (z hygienických důvodů)

Diakonie Broumov dokáže veškerý sebraný materiál díky vlastní třídírně přetřídit a dále využít nebo zpracovat. Z textilu již nevhodného k nošení či jakkoli poškozeného vyrábí ve svém provozu, zaměřeném na zpracování dosloužilého textilu, čistící plachetky.

Sběr ošacení proběhne v budově fary na Husově náměstí 99/13 v Děčíně-Podmoklech
ve středu 17. 4. | 24. 4. 2024
od 15:00 do 17:00 hodin.

Život farnosti

Dětské mše svaté

Konají se každou 1. neděli v měsíci od 9:00 hodin v kostele sv. Františka z Assisi v Podmoklech. Mši svaté předchází společná příprava na faře i jinde. Více informací o nejbližším setání najdete zde

Setkání seniorů

Bývá pravidelně 2. úterý v měsíci od 15:30 hodin. Modlíme se a povídáme si při kávě a čaji. V současné době se však koná v omezeném režimu. V kostele se modlíme růženec.

Schönstattské maminky

Setkání bývají jednou za 14 dní.

Tříkrálová sbírka 2024

Naše letošní sbírka se skvělými tříkrálovými koledníky přinesla tři naplněné pokladničky. Děčínští koledníčci vykoledovali 12 651 Kč, podmokelské skupinky 3 105 a 13 424 Kč. Na domácí hospicovou péči při Domu sv. Máří Magdaleny v České Kamenici, kterou obhospodařuje Charita Česká Kamenice, může zamířit celkem 29 180 korun. Všem dárcům patří veliký dík! Ti, kteří přispět nestihli, tak mohou učinit kdykoli po celý rok na: www.trikralovasbirka.cz.

240 let vysvěcení kostela sv. Václava v Rozbělesích

Kulaté výročí nejvýznamnějšího chrámu na levém břehu Labe, od Povrlů až ke státní hranici, připomněla poutní mše svatá v kostele sv. Václava a Blažeje v Děčíně I na svátek sv. Václava 28. 9. 2023. Současný stav interiéru rozběleského kostela a aktuální stavební práce na obnově památky neumožňují konání pouti in situ... Více o historii kostela a jeho obnově >>

Slavnost 160 let posvěcení kostela sv. Františka z Assisi v Podmoklech

Díky nově objeveným informacím v historických pramenech se slavnost uskutečnila poprvé po téměř 80 letech právě v den posvěcení, ve středu 3. 11. 2021. Při této příležitosti se po více než půl století do kostela vrátil původní oltářní obraz z roku 1864. P. František navíc oslavil své životní jubileum...

P. František – 45 let kněžství

O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jsme si připomněli 45. výročí kněžství P. Františka. Farníci jubilantovi nadělili nový ornát, který doplní kolekci liturgických rouch v kostele sv. Františka z Assisi. „Mnoho Božích milostí, P. Františku!“

Obnova
parku U Sv. Františka z Assisi
na Husově náměstí v Podmoklech

Nevelký park uprostřed města je již více než dva roky zanedbaný. V rámci tzv. „Revitalizace Podmokel“ se měl změnit v zadlažděné prostranství se vzrostlými stromy. Vzhledem k mnoha okolnostem se realizace tohoto záměru neuskuteční. Park bude obnoven do podoby inspirované jeho původním stavem.

© Římskokatolická farnost Děčín IV – Podmokly, 2024
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!