Římskokatolická farnost Děčín IV – Podmokly

&  Římskokatolická farnost Jílové

Aktuálně

V souladu s vládním nařízením kvůli šíření čínského viru se mše svaté od 26. dubna 2021 konají bez omezení počtu osob, za splnění následujících pravidel: 1. ochrana dýchacích cest (respirátor nebo nanorouška), 2. dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru, 3. rozestupy 2 metry (s výjimkou členů domácnosti). Při účasti menší než 10 osob není ochrana dýchacích cest povinná. 

Přímé přenosy mší svatých můžete i nadále sledovat na:


Pořad bohoslužeb

Podmokly

neděle  9:00 a 17:30

pondělí  7:30
úterý  17:30
středa  7:30
čtvrtek  17:30
pátek  17:30
sobota  17:30  (listopad–duben)

Bynov

sobota  17:30  (květen–říjen)  s nedělní platností

Jílové

neděle  11:00

P. František – 45 let kněžství

O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jsme si připomněli 45. výročí kněžství P. Františka. Farníci jubilantovi nadělili nový ornát, který doplní kolekci liturgických rouch v kostele sv. Františka z Assisi. „Mnoho Božích milostí, P. Františku!“

Život farnosti

Dětské mše svaté

Konají se každou 1. neděli v měsíci od 9:00 hodin v kostele sv. Františka z Assisi v Podmoklech. Mši svaté předchází společná příprava na faře i jinde. Více informací o nejbližším setání najdete zde

Setkání seniorů

Bývá pravidelně 2. úterý v měsíci od 15:30 hodin. Modlíme se a povídáme si při kávě a čaji. V současné době se však koná v omezeném režimu. V kostele se modlíme růženec.

Schönstattské maminky

Setkání bývají jednou za 14 dní. V době nouzového stavu se nekonají.

Sbírka na pomoc lidem zasaženým tornádem

Přispět na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou na jižní Moravě můžete prostřednictvím sbírkového účtu 4211325188/6800, s variabilním symbolem 2002. Podpořit je můžete také formou DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 nebo trvalou DMS TRV DCHB 30, 60, 90. Aktuální informace a možnosti pomoci naleznete na stránkách www.pomoctornado.charita.cz. Zapojit se můžete také jako dobrovolník.

Tříkrálová sbírka 2021

Také letos k nám doputovali tři králové, aby přinesli radost a Boží požehnání. Kvůli dobře známé zvláštní situaci však tříkráloví koledníci přicházejí ve virtuální podobě... Otevřít jim a přispět na pomoc lidem v nouzi proto stále ještě můžete na: www.trikralovasbirka.cz

Obnova
Parku u sv. Františka z Assisi
na Husově náměstí v Podmoklech

Nevelký park uprostřed města je již více než dva roky zanedbaný. V rámci tzv. „Revitalizace Podmokel“ se měl změnit v zadlažděné prostranství se vzrostlými stromy. Vzhledem k mnoha okolnostem se realizace tohoto záměru neuskuteční. Park bude obnoven do podoby inspirované jeho původním stavem.